Hjemmepleje Frederikssund og Halsnæs

Vi får vurderingen: meget tilfredsstillende for 3. gang i træk.

Vurderingen: Meget tilfredsstillende for 3. gang.

Vi er meget stolte over vurderingen, som vi har fået i den kommunale tilsynsrapport, som er udarbejdet af BDO for Halsnæs Kommune.Vi sender en kæmpe stor TAK til vores dygtige og kompetente medarbejdere. Vores medarbejdere gør en stor forskel for vores borgere, der får privat hjemmepleje.

Du kan læse rapporten fra 2021 her:

https://halsnaes.dk/document/9e10e1fc-264d-45b0-8d90-463343068f0d

Privat hjemmepleje

I rapporten står bl.a. : “Det er tilsynets vurdering, at borgerne i høj grad oplever, at der er en god omgangstone og en respektfuld kommunikation fra medarbejderne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på en reflekterende måde kan redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kommunikation med borgerne”.

Det kan læses i rapporten, at borgere er meget glade for Hånd i Hånds hjemmepleje f.eks. står der i rapporten: “Borgerne giver begge udtryk for, at hjælpen er tilpasset deres ønsker og vaner. De oplever, at de har et godt samarbejde med hjemmeplejen, hvor de kan sige til og fra i forhold til hjælpen og medarbejderne. Hertil fortæller borgerne, at hjælpen leveres af de samme medarbejdere, og at medarbejderne kommer på de aftalte tidspunkter.

Borgerne oplever begge, at der er en god kommunikation og omgangstone. Medarbejderne omtales som søde, flinke og høflige. Borgerne fortæller, at det er nemt at snakke med de medarbejdere, der kommer, hvor borgerne nyder at tale om hverdagen. Dette beskrives af en borger som værende særdeles hyggeligt. Borgerne oplever samtidig, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og personlige grænser”.

Hånd i Hånd arbejder hver dag på at blive endnu bedre til det, vi gør bedst; at give dig privat hjemmepleje med nærvær, omsorg og hjertevarme. Har du brug for privat hjemmepleje i Halsnæs Kommune eller Frederikssund Kommune? Så kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde dig her. Du kan også læse mere om, hvordan du får hjemmepleje i Halsnæs Kommune her, og i Frederikssund Kommune her.

Har du brug for privat hjemmepleje?

Vores  dygtige medarbejdere med mange års erfaring, er klar til at hjælpe dig. Vores Daglig leder Sabrina sørger for, at det altid er de samme faste hjælpere, der kommer hos dig. Vi har ingen vikarer.

Har du spørgsmål? Du altid er velkommen til at ringe til

 Daglig leder Sabrina på telefon 77 310 310 eller skriv en mail til sabrina@haandihaandaps.dk